Translate Your World predstavlja revolucionarni softver za višejezičku konverzaciju na 25 jezika

Jezičke barijere se ruše pred prvim potpunim softverskim rješenjem za konverzaciju u realnom vremenu između govornika različitih jezika. Samo posjetite web stranicu i govorite.

Kompanija Translate Your World, autor višejezičkog komunikacionog softvera, objavila je dostupnost svog novog softvera za konverzaciju u realnom vremenu na 25 različitih jezika. Nikada ranije nije postojao softver kao što je Translate Your World. Samo posjetite web stranicu i govorite. Riječi svakog od govornika odmah se prevode na druge jezike i prikazuju u obliku titla ili izgovaraju dopadljivim sintetizovanim računarskim glasom.

“Pozivamo cijeli svijet da besplatno testira softver Translate Your World. Jednostavno komunicirajte sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima. Koristite softver kako biste naučili drugi jezik ili komunicirali s osobama oštećenog sluha” kaže Sue Reager, predsjednik kompanije. “Translate Your World nije zamjena za stare načine komunikacije, u pitanju je potpuno novi način povezivanja ljudi radi dijeljenja ideja, s posebnim naglaskom na uključivanje osoba s kojima je konverzacija bila otežana ili nemoguća u prošlosti. Upotrebom softvera Translate Your World globalna konverzacija postaje svakodnevna realnost.”

Tehnički posmatrano, Translate Your World je kontrolni centar koji objedinjuje vrhunski pomoćni softver giganata tehnologije, uključujući Microsoft, Google, Nuance, SDL, ReadSpeaker, SIMS, Yandex, WebRTC i mnoge druge, kako bi harmonično funkcionisao i pružio ljudima mogućnost premoštavanja jezičke barijere. Softver Translate Your World korisnicima pruža pristup do najboljih jezičkih funkcija svake od tehnologija. Mnoga od ovih softverskih rješenja nalaze se u personalnim uređajima ali koristila su se veoma rijetko ili nikako – sve do sada.

Prva verzija softvera Tywi bio je softver jedan-prema-više namijenjen za webinare i konferencije koji je pružao trenutni ispis izgovorenog i prevedene titlove tokom događanja. Prethodna verzija 1 ovog softvera, prevodila je govor jedne osobe, ali ne i odgovor sagovornika. Uz novu verziju 2, skoro svako može govoriti i biti shvaćen. Bilo da je u pitanju web konferencija, na primjer, Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangout ili tableti i pametni telefoni, cijela konverzacija se prevodi i uspostavlja se komunikacija. Pored toga, govornici različitih jezika mogu govoriti istovremeno, svaki na svom jeziku, a titlovi se prikazuju na jeziku svakog od učesnika. Pri tom je brzina računarskog glasa koji izgovara prevode značajno poboljšana u odnosu na verziju 1, uz neznatno kašnjenje u odnosu na izvorni govor.

*  *  *  *  *