ROZMOWY W CZASIE RZECZYWISTYM POMIEDZY OSOBAMI

Bariery językowe zostają rozbite w drobny mak dzięki pierwszemu kompletnemu oprogramowaniu do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym pomiędzy osobami posługującymi się różnymi językami. Wystarczy wejść na stronę internetową i zacząć mówić.

Firma Translate Your World, rozwijająca oprogramowanie do komunikacji międzyjęzykowej, ogłasza dostępność nowego narzędzia przydatnego dla wszystkich i służącego do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym w 25 różnych językach. Nigdy wcześniej nie pojawiło się nic, co przypominałoby oprogramowanie Translate Your World.  Wystarczy wejść na stronę internetową i zacząć mówić. Słowa wypowiadane przez każdego z rozmówców są natychmiast tłumaczone na inne języki i pojawiają się w postaci napisów lub mogą być usłyszane w formie przyjemnego głosu syntezowanego przez komputer.

„Zapraszamy wszystkich do przetestowania oprogramowania Translate Your World za darmo.  Możecie łatwo prowadzić rozmowy z rodziną, przyjaciółmi czy kolegami z pracy, znajdującymi się w dowolnym miejscu świata.  Można wykorzystać to narzędzie do nauki innego języka lub do komunikacji z osobami niedosłyszącymi” – mówi Sue Reager, prezes firmy – „Translate Your World nie jest narzędziem zastępującym stary sposób komunikacji – to zupełnie nowa droga dzielenia się swoimi pomysłami z osobami na całym świecie, a zwłaszcza z ludźmi, z którymi przeprowadzenie do tej pory rozmowy było trudne, czy wręcz niemożliwe.  Z Translate Your World konwersacje w skali globalnej stają się chlebem powszednim.”

Technicznie rzecz biorąc, Translate Your World jest czymś w rodzaju centrum dowodzenia, pozwalającym połączyć ze sobą doskonałe programy innych firm, będących gigantami technologii, w tym Microsoft, Google, Nuance, SDL, ReadSpeaker, SIMS, Yandex, WebRTC oraz wielu innych, tak aby harmonijnie ze sobą współpracowały i pozwalały zburzyć istniejące na świecie bariery językowe.  Translate Your World daje użytkownikom dostęp do najlepszych rozwiązań językowych oferowanych przez każdą z tych technologii.  Wiele z wymienionych programów można znaleźć w urządzeniach osobistych, lecz do tej pory były one używane rzadko lub wcale.

Tywi w Wersji 1 stanowił oprogramowanie typu jeden prelegent-wielu słuchaczy, służące do prowadzenia webinariów i konferencji, generujące natychmiast napisy oryginalne i przetłumaczone, na potrzeby różnych wydarzeń.  Wcześniejsza Wersja 1 programowania tłumaczyła to, co powiedziała jedna osoba, ale już nie to, co odpowiadał ktoś inny. Dzięki nowej Wersji 2 niemal każdy może mówić i być zrozumianym.  Cała rozmowa, czy to podczas konferencji sieciowych, prowadzonych na przykład przez Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangout, czy też z użyciem tabletów i smartfonów, jest tłumaczona i mamy do czynienia z udaną komunikacją.  Co więcej, ludzie mówiący różnymi językami mogą ze sobą rozmawiać w tym samym czasie, każdy z nich posługując się swoim własnym językiem, przy czym jednocześnie pojawiają się napisy w języku każdego z uczestników.  Szybkość przekształcania przez komputer tłumaczenia w głos uległa znacznemu przyspieszeniu w porównaniu z Wersją 1, tak że jest on opóźniony bardzo niewiele w stosunku do oryginalnych słów.

 

*  *  *  *  *